Mua gói
(2 - 50)
Tổng tiền của gói vip sẽ = (Giá tiền mỗi love) x (Số lượng cần mua) x (Số lượng bài trong ngày) x (Số ngày đăng ký vip)
- Đọc kĩ lưu ý Nếu bạn mua lỗi
Video hướng dẫn
Lưu ý: