Mua gói
Các bạn dùng link video như bên dưới để mua dịch vụ. https://www.tiktok.com/@profile/video/uid
- Đọc kĩ lưu ý Nếu bạn mua lỗi
Video hướng dẫn
Lưu ý:
  • Cám ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

  • tốc độ ngày 1tr view. không hỗ trợ hoàn tiền, không được mua liên tiếp khi đơn cũ chưa done

  • Khi 1 server nào đó có nhiều đơn chưa chạy bị ùn, hệ thống sẽ ngừng nhận đơn, mọi người chọn server linh hoạt hơn.