Mua gói
Vui lòng nhập link dạng: https://t.me/abc/1234
- Đọc kĩ lưu ý Nếu lỗi
Video hướng dẫn
Lưu ý:
  • Kênh của bạn cần công khai, Số view có thể thiếu 5%-10% không đáng kể. Không bảo hành view.
  • Chỉ hỗ trợ view Kênh channel còn Không hỗ trợ Nhóm ( Group) vì  không có số lượt view.

  • Server 1+2 : Tăng lẻ theo bài. điền link bài
  • Server 3: Tăng nhiều bài, điền link kênh.