Mua gói

Vd: https://www.lazada.vn/shop/abc

- Đọc kĩ lưu ý Nếu bạn mua lỗi
Lưu ý:

Không đổi user trong quá trình chạy. Sai link gói hoàn thành và không hủy gói.