Mua gói
Các bạn dùng link video như bên dưới để mua dịch vụ. https://www.tiktok.com/@profile/video/uid
- Đọc kĩ lưu ý Nếu bạn mua lỗi
Video hướng dẫn
Lưu ý:
  • Cám ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

  • 1 uid cho phép mua nhiều lần, chỉ cần đơn cũ done.