Mua gói
Vui lòng nhập link dạng: https://t.me/abc/1234
- Đọc kĩ lưu ý Nếu lỗi
Video hướng dẫn
Lưu ý:
  • Tốc độ lên cảm xúc rất nhanh.
  • chỉ hỗ trợ kênh telegram .( Group k tăng được)
  • Khi mua 1k cảm xúc đồng nghĩa bạn sẽ nhận được 1000 view bài viết đó.