Mua gói
Vui lòng nhập link dạng: https://t.me/abc
- Đọc kĩ lưu ý Nếu lỗi
Video hướng dẫn
Lưu ý:
  • Vui lòng không mua nhiều server cùng lúc hoặc mua từ nơi khác trong quá trình chạy.

  • Nếu Group hoặc Channel riêng tư ( thường là có dấu + trong link ) vui lòng chuyển sang công khai để mua.

  • Hỗ trợ tăng cho cả group channel và các server là thành viên nước ngoài.

  • Link hợp lệ: https://t.me/abc hoặc https://t.me/joinchat/abc.

  • HD lấy link công khai khi bị hủy gói.