Mua gói
Các bạn dùng link video như bên dưới để mua dịch vụ. https://www.tiktok.com/@profile/live
- Đọc kĩ lưu ý Nếu bạn mua lỗi
Video hướng dẫn
Lưu ý:
  • Đặt hàng dạng link https://www.tiktok.com/@profile/live ( link trang cá nhân)

  • Lưu ý Phát trực tiếp trước sau đó đợi mắt lên ổn định bạn hãy mua buff mắt, hạn chế chia nhỏ thời gian vì có thể sẽ lỗi . Sẽ không xử lý đơn báo lỗi khi đã kết thúc mắt.

  • Số người xem sẽ lên trong vài phút. Nếu không lên mắt hãy chụp màn hình cho chứng tôi làm bằng chứng hoàn tiền nếu tranh chấp.

  • Cám ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.