Mua gói

Vd: https://twitter.com/abc/status/123

- Đọc kĩ lưu ý Nếu bạn mua lỗi
Video hướng dẫn
Lưu ý:
  • Chỉ mua tại 1 website, nếu sử dụng tăng nhiều chỗ khác nhau, tất cả số lượng tăng sẽ tính về phía chúng tôi.

  • Không đổi user khi chạy, không hỗ trợ hủy gói, ngừng gói.

  • Sub có tụt và tụt khi chạy, không bảo hành, chú ý trước khi mua.

  • Chúng tôi không hoàn tiền cho gói đã mua. Xin cảm ơn