Mua gói
Các bạn dùng link video như bên dưới để mua dịch vụ. https://www.tiktok.com/@profile/video/uid
- Đọc kĩ lưu ý Nếu bạn mua lỗi
Video hướng dẫn
Lưu ý:
  • Cám ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

  • 1 uid cho phép mua nhiều lần. Không hỗ trợ bài dạng ảnh.

  • 1 số server like có tụt trong quá trình tăng. không bảo hành tất cả server, trừ server có ghi note bảo hành.

  • Số liệu tốc độ chỉ là ước tính chỉ mang tính chất tham khảo, nó sẽ thay đôi theo từng thời gian.