Mua gói
Các bạn dùng link video như bên dưới để mua dịch vụ. https://www.tiktok.com/@profile/live
- Đọc kĩ lưu ý Nếu bạn mua lỗi
Video hướng dẫn
Lưu ý:
  1. Mua sau khi trang cá nhân đã live ổn định.
  2. Nếu lỗi vui lòng chụp màn hình sau khi có thống kê kết thúc live, nếu không có chúng tôi từ chối xử lí.