Mua gói

Vui lòng lấy link theo đúng định dạng: https://www.youtube.com/watch?v=xxx&lc=YYYY

- Đọc kĩ lưu ý Nếu bạn mua lỗi
Video hướng dẫn
Lưu ý:
  • Like random có tỉ lệ tụt k đáng kể.

  • Chúng tôi không hoàn tiền cho gói đã mua. Xin cảm ơn