Mua gói
Bài share từ bài khác và video có thể không chạy và k hỗ trợ bù.
Đọc kĩ lưu ý trước khi mua
Video hướng dẫn
Lưu ý:
  • Xóa gói vip hoàn tiền trừ 7 ngày phí

  • Một ngày 10 bài, hỗ trợ profile và fanpage. chạy 24/24