Mua gói
https://www.facebook.com/asiaphim.official/videos/962797768232055/
- Đọc kĩ lưu ý trước khi mua
Video hướng dẫn
Lưu ý:
  • Xem video lấy link chuẩn: Tại Đây.

  • Nếu k hiểu về loại view hãy cứ để mặc định view 3s.

  • Tuyệt đối: đủ số lượng view mới mua tiếp tránh dồn số lượng sẽ thiếu view.

  • Server 3-7 lên theo chế độ ưu tiên giá cao lên trước thấp lên sau, sv8 giá cao lên nhanh nhất. 

  • Chú Ý: View nếu lần 1 chạy dư, thì số lượng mua lần 2 sẽ bị trừ đi lượng dư của lần 1.
    ( để luôn đảm bảo đủ số lượng view trên tổng đơn đã đặt hàng. Hạn chế dư view tránh mua lẻ đơn)

  • Cám ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.