Mua gói
Đây là like-sub FanPage. có tỉ lệ tụt.
Video hướng dẫn
Lưu ý:
  • Cài đặt page công khai: Tại đây

  • Like page speed thường lên rất nhanh, không bảo hành

  • Like page profile ( thường có 1 nút và định dạng uid là 1000..) có thể mua like page speed v2. và like page vip ( trừ v3) tốc độ hãy đọc và chọn ở từng server, nếu chỉ tăng sub chọn Sub cá nhân v4, lên siêu tốc cho số lượng cao

  • 1 UID link mua tối đa 50lần/ 1 UID mua tổng tối đa 50K like sub

  • Server 1 chạy page thường, Server 2 chạy được page profile