Mua gói
(Đọc kĩ trước khi chọn gói, tốc độ ở mỗi gói mang tính chất tham khảo.)
Video hướng dẫn
Lưu ý:
  • Mở theo dõi Công khai Click HD

  • Mở quyền kết bạn mọi người Click HD

  • Tuyệt đối không mua 1 uid cùng lúc nhiều server

  • Sub Page profile : Dạng page mới mua sẽ dễ bị tụt kbh, "có thể tham khảo sub cá nhân VIP v4+7"

Lưu ý về các server:

  • Sub v4: Là Sub beta lên được cho page profile ( tăng sub) và nick chuyên nghiệp, loại beta lên số lượng lớn tốt tốc độ cao, lên sau 1-3 ngày

  • Các server via khác hãy đọc tốc độ và mô tả từng gói để chọn

Bảo hành: Tụt lúc nào báo bảo hành lúc đó. Hệ thống tính dựa theo số lượng tài nguyên tụt. KBH cho đơn đã mua sv KBH và số Sub gốc >100k vì có thể tụt gốc.