Mua gói
- Đọc kĩ lưu ý trước khi mua
Video hướng dẫn
Lưu ý:

Tốc độ rất nhanh. Bắt buộc bật vị trí check in page có địa chỉ.

Fanpage profile hoặc 1 số page không hiển thị lượt check in ở phần Giới thiệu (  Bên mình vẫn chạy bình thường nhưng nó sẽ k hiện ở fanpage), Hãy test để tối thiểu 1 lượt checkin để kiểm chứng.