Mua gói
- Đọc kĩ lưu ý trước khi mua
Video hướng dẫn
Lưu ý:

Tuyệt đối không mua nhiều server hoặc mua từ nơi khác cùng lúc, member tăng bất kể ở đâu đều sẽ tính là member của chúng tôi. Gói chạy "xong" mới được mua tiếp.

  • Server1 : Có avatar, Lên nhanh đủ số lượng giới hạn sẽ ngừng 24h sau nhảy tiếp. có thể mua đủ sl giới hạn, done mua tiếp
  • Server2 : Via việt có avatar .lên sau vài giờ
  • Server3 : clone có avt, lên tốc độ ổn.
  • Server4 : Via việt có avatar. lên ngay lập tức và là gói lên nhanh nhất

Mẹo: Đối với Server v1: Có thể mua nhỏ đủ số lượng trong 1 gói ( vd gói giới hạn 10k/1 ngày thì mua 10k done mua tiếp để nhanh hơn)