Mua gói
Các bạn dùng link video như bên dưới để mua dịch vụ. https://www.tiktok.com/@profile/video/uid
- Đọc kĩ lưu ý Nếu bạn mua lỗi
Video hướng dẫn
Lưu ý:

Yêu thích như trong ảnh dưới. ( chỉ xem trên điện thoại mới thấy)