Mua gói
Với một số bài viết có dạng bài chia sẻ của một bài viết khác, hãy chọn tuỳ chọn này để hệ thống lấy đúng bài viết cần tăng tương tác
Share việt

Share ảo
Quản Lý ID Bài share chứ link https vui lòng test trước, vì nó có thể không hiển thị số lượng share
Video hướng dẫn
Lưu ý:
  • Hệ thống có share việt và share ảo ( share ảo là chỉ hiện số lượng, không hiện người share)

  • Nếu tăng 1 video trong 1 bài viết nhiều video vui lòng không sử dụng sv 1-6. Hãy test và chọn server khác
  • sv1, sv6 chạy rất nhanh gần như lập tức, done xong mua tiếp.

  • mục share ảo nếu kèo số lượng lớn cuộc thi hãy nhắn lên fanpage để được ưu tiên.

  • Các uid khi lỗi không công khai hoặc die sẽ hoàn tự động và trừ 2k phí.

  • Hệ thống có share việt và share ảo ( share ảo là chỉ hiện số lượng, không hiện người share)

  • Nếu tăng 1 video trong 1 bài viết nhiều video vui lòng không sử dụng sv 1-6. Hãy test và chọn server khác
  • sv1, sv6 chạy rất nhanh gần như lập tức, done xong mua tiếp.

  • mục share ảo nếu kèo số lượng lớn cuộc thi hãy nhắn lên fanpage để được ưu tiên.

  • Các uid khi lỗi không công khai hoặc die sẽ hoàn tự động và trừ 2k phí.