Mua gói
Các bạn dùng link video như bên dưới để mua dịch vụ. https://www.tiktok.com/@profile/live
Đây là comment Emoji ngẫu nhiên, vì vậy sẽ không thể nhập nội dung comment
- Đọc kĩ lưu ý Nếu bạn mua lỗi
Video hướng dẫn
Lưu ý: