Chính sách bảo hành

 

  • Quy Trình Nhận Tài Khoản 
  1. Khách hàng mua VIA xong nhớ kiểm tra luôn: Mật khẩu, Email, Tích xanh XMDT, 902...
  2. Nếu tài khoản bạn mua đúng như mô tả, không có lỗi gì bạn đổi mật khẩu bằng link này và sử dụng.
  3. Nếu bạn đăng nhập lần đầu bị lỗi hoặc sản phẩm không đúng như mô tả hãy nhắn tin với support để được hỗ trợ bảo hành.

 

  • Chính Sách Bảo Hành

I. Via 
  1. Chấp Nhận Bảo Hành
      Login lần đầu thất bại (Sai UID, sai mật khẩu, sai mã 2FA, )
      Via đã bị vô hiệu hóa tài khoản cá nhân (Via live Ads), hạn chế quảng cáo mất tích thời gian trước khi mua (via XMDT và Via Kháng 902).
      Thông tin miêu tả Via không đúng với thông tin được ghi trên website khi mua
  2. Từ Chối Bảo Hành.
       Các vấn đề lỗi sẽ không được bảo hành nếu quá 24h kể từ thời điểm mua hàng
       Via mua về đã change thông tin (Pass, mail, tên,...) 
       Via đã sử dụng sau khi mua (lên Camp, Add thẻ, Add BM, Reg BM...)
       Via bị mất do không thay đổi thông tin sau khi nhận Via


II. BM
  1. Chấp Nhận Bảo Hành
       Link BM bị hết hạn, cấm quảng cáo
       BM bị back trước 7 ngày
  2. Từ Chối Bảo Hành.
       BM bị back do không đá QTV sau 7 ngày
       Via cầm bị die
       BM đã sử dụng (add thẻ, lên camp.. )


III.  Clone
  1. Chấp Nhận Bảo Hành
       Bảo hành sai UID, Sai Pass, Sai Mã 2FA
       Thông Tin Không đúng như mô tả
  2. Từ Chối Bảo Hành.
       Login bị check point
       Clone mua về đã change thông tin (Pass, mail, tên,...)


IV. Page
     1. Chấp Nhận Bảo Hành
         
Page không đúng mô tả
          Page bị hạn chế quảng cáo trước khi nhận
          Page bị hạn chế quảng cáo trước thời hạn cam kết " Bao die"
      2. Từ Chối Bảo Hành
          Page đã sử dụng "lên camp, đăng bài..." (không áp dụng với page bao die)
         

 

  • Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tin tưởng để bacsifb team đồng hành cùng bạn !